Opstellen jaarrekening

Verplichting opstellen jaarrekening

Ondernemingen zijn onderverdeeld in 3 klassen; klein, middelgroot en groot. Iedere klasse heeft zijn eigen voorwaarde waaraan de jaarrekening moet voldoen. Maar wanneer ben je groot en wanneer ben je klein? In onderstaande tabel kun je terug vinden of je een kleine onderneming hebt, een middel grote of een grote onderneming:

klein middelgroot Groot
Activa < € 6 mln € 6- 20 mln > 20 mln
Netto-omzet < € 12 mln € 12- 40 mln > € 40 mln
Gem. aantal werknemers < 50 50-250 > 250

De onderneming valt in een klasse als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande eisen.

De meeste bedrijven in het MKB zijn een kleine onderneming. De jaarrekening moet dan aan de volgende eisen voldoen:

 • Een verkorte balans
 • Beperkte toelichting
 • Er hoeft geen accountants verklaring bij.

Inzicht in de bedrijfsvoering

Maar een jaarrekening is niet alleen een verplichting, een goed opgestelde jaarrekening geeft ook inzicht in de bedrijfsvoering van de onderneming. De (fiscale) balans geeft weer wat de waarde is van je onderneming. En de winst & verlies rekening geeft aan hoe de onderneming de afgelopen periode gedraaid heeft en kan ook goed vergeleken worden met voorgaande jaren.

Dus een jaarrekening is niet alleen een noodzakelijk kwaad, maar geeft ook veel inzicht in de onderneming.

De werkzaamheden die voor een jaarrekening verricht kunnen worden:

 • Verwerken van de administratie
 • Beoordelen van de verwerkte administratie
 • Overloopposten toepassen
 • Fiscale voordelen toepassen
 • Afschrijvingen verwerken
 • Kolommenbalans opstellen
 • Rapportage jaarrekening opstellen
 • Kasstroomoverzicht opstellen
 • Kengetallen weergeven
Mier administratie en advies info@mieradministratie.nl 06-13590062 Frontier Theme